We współpracy z firmą TimeTax, zajmującą się doradztwem w zakresie zwrotu podatku płaconego przez osoby pracujące w Holandii, oferujemy naszym klientom kompleksowe usługi załatwiania spraw podatkowych i formalnych.

TimeTax_logo_male

Oferujemy Państwu pomoc w załatwieniu następujących spraw:

  • rozliczenie podatku z Holandii indywidualne lub wspólne
  • świadczenia socjalne (zasiłki rodzinne, dodatki na dzieci)
  • dodatek do ubezpieczenia (Zorgtoeslag),
  • wyrabianie numeru podatkowego SoFi
  • odzyskiwanie dokumentów potrzebnych do odzyskania podatku (Jaaropgaaf, itp.)
  • sporządzanie pism (m.in. odwołania, skargi, zażalenia)
  • korekty rozliczeń z lat ubiegłych
  • rozliczenie PIT-36

Dokumenty można składać bezpośrednio w biurze bądź korespondencyjnie.

Na życzenie klienta wysyłamy stosowne formularze pocztą elektroniczną.