Ogólne warunki podjęcia pracy

Ważne informacje

 • Wymagane jest posiadanie paszportu lub nowego dowodu osobistego
 • Nasi Klienci oczekują od kandydatów dyspozycyjności do podjęcia pracy w Holandii na minimum 6 tygodni; (Jeżeli zostaną Państwo dłużej, jest możliwość regularnego wyjazdu do Polski)
 • Przed wyjazdem przekazujemy druk (regulamin biura) z najważniejszymi nr telefonów i adresami.
 • Przed wyjazdem pracownik zapoznaje się z wszelkimi informacjami na temat oferty pracy, zakwaterowania.
 • W zależności od proponowanej oferty pracy może być wymagane doświadczenie bądź wykształcenie zawodowe w danej dziedzinie.

Wynagrodzenie

 • Stawka wynagrodzenia za godzinę jest zróżnicowana w zależności od oferty.
 • Od stawki brutto potrącane są: koszty ubezpieczenia oraz koszty zakwaterowania.
 • Wynagrodzenie jest przelewane na konto.
 • Jeżeli chcą korzystać Państwo z konta w banku polskim, należy zabrać ze sobą z Polski: wydruk z numerem konta (IBAN), adres i numer SWIFT banku.

Ubezpieczenie

 • Zapewniamy obowiązkowe w Holandii ubezpieczenie zdrowotne, opłata pobierana jest z wypłaty pracownika.

Wyjazdy

 • Pomagamy w organizacji wyjazdów (dowóz pod wskazany przez nas adres).