ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET AANVAARDEN VAN WERK

BELANGRIJKE INFORMATIE:

 • Het bezit van een paspoort of een nieuw identiteitsbewijs is verplicht.
 • Onze klanten verwachten dat een kandidaat bereid is om werk te aanvaarden in Nederland voor een periode van minimaal 6 weken. (Wanneer u langer blijft, bestaat de mogelijkheid om regelmatig naar Polen te reizen)
 • Voor vertrek krijgt u een folder (Bureaureglement) met de belangrijkste telefoonnummers en adressen.
 • De werknemer neemt voor vertrek kennis van alle informatie over de vacature en de huisvesting.
 • Afhankelijk van de vacature kan werkervaring of een beroepsopleiding op het gegeven gebied vereist zijn.

BELONING:

 • Het uurtarief verschilt en is afhankelijk van de vacature.
 • De verzekerings- en huisvestingskosten worden op het brutosalaris ingehouden.
 • De beloning wordt overgemaakt op een bankrekening.
 • Wanneer u hiervoor uw Poolse bankrekening wilt gebruiken, neem dan uit Polen een afdruk mee van uw bankrekeningnummer (IBAN) en het adres en SWIFT-nummer van uw bank.

VERZEKERING:

 • Wij zorgen voor de in Nederland verplichte ziektekostenverzekering. De premie wordt ingehouden op het salaris van de werknemer.

VERTREK:

 • Wij helpen bij het organiseren van het vertrek (vervoer naar het door ons aangegeven adres).